Stukken tbv ALV 26 augustus 2017

Stukken ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 26 augustus 2017 (9:00-10:00 te SnowWorld, Zoetermeer)

 

Financiële stukken 2014

Financiele stukken 2015 en balans

Begroting 2016 - 2018

Notulen ALV 28 augustus 2016

Convocatie