Notulen ALV 26 augustus 2017

De (concept) notulen van de Algemene Ledenvergadering in Zoetermeer op 26 augustus j.l. tref je hier aan.

Op 12 oktober 2017 vindt in Restaurant Oud Leusden te Leusden de volgende ALV plaats. Reserveer deze datum alvast in je agenda.

Convocatie (uitnodiging) volgt.

Graag tot 12 oktober in Leusden!