Verslag Interski vergadering 9-10 juni 2017 te Pamporovo

Verslag Algemene Vergadering Interski te Pamporovo 10 juni 2017

Doel van deze bijeenkomst is onder meer de voorbereiding op – en het nemen van besluiten over – het Interski congres in 2019 in Pamporovo. Daartoe werd op vrijdagochtend eerst een zogenaamd World Cafe gehouden: in kleine groepen werden alle mogelijke thema’s en onderwerpen besproken. Welke zaken moeten we behouden en welke zaken kunnen worden geschrapt? Met de uitkomsten kan het bestuur (het ‘Praesidium”) dan verder.

Op zaterdag vond de officiele vergadering plaats. Namens Nederland was Philip de Koningh (secretaris SnowPros.NL) aanwezig.

De volgende punten zijn besproken en zullen verder worden uitgewerkt door het bestuur van Interski:

1. Demo
Twee typen van demo’s: show en technisch. In beginsel wordt verzocht om meer focus te geven aan de technische run (wat wil het team demonstreren?) en uitleg tijdens de uitvoering (microfoon). Muziek is mogelijk. Bij het ‘show’deel van de demo’s  (aan het einde van het congres) kunnen showeffecten (rook, muziek, vuurwerk) worden gebruikt.
Er is een voorkeur voor demo’s in de late middag/begin avond.
In een demoteam zitten tenminste 6 deelnemers (5 + leider). Een deel van de verblijfkosten en liftpassen van het demoteam wordt vergoed door Interski/gastland.

2. Lezingen
In beginsel worden lezingen gegeven door de demoteamleiders. Maximaal 2 of 3 lezingen tegelijk. Maximaal 20 minuten met 10 minuten ruimte voor vragen. Afgifte van handouts (prints) aan iedere belangstellende en goede en concrete informatie vooraf ter beschikking stellen zodat deelnemers weten wat zij kunnnen verwachten en kunnen besluiten of zij wel of niet lezing volgen.

3. Workshops
Bij de workshops (max. 1,5 – 2 uur met 20 minuten wisseltijd) wordt ook verwcht dat het organiserende land documentatie na afloop (liefst in de vorm van een video) ter beschikking stelt, zodat dit voor iedereen via de website van Interski is te zien.
Een samenvatting + de naam van de presentatoren wordt vooraf  (ruim vóór het congres) verlangd.
Thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn: ISIA standards, kinderen, racing, veiligheid.

4. Speciale programma onderdelen
Er zal meer mogelijkheid (tijd en locatie) worden geboden om te socializen (demoteams onder elkaar bijvoorbeeld).
Er wordt vervolg gegeven aan de “Interski school”: locale bewoners/kinderen krijgen dan ski- of snowboard les van vertegenwoordigers van 2 verschillende landen tegelijk. Hierdoor wordt op een praktische manier samengewerkt en samen geleerd van elkaar.

De formele elementen van vergadering van Interski wordt zoveel mogelijk afgescheiden van het event zelf. Verkiezingen bestuur vinden voortaan plaats in de tussen 2 congressen in gelegen vergadering.

Racing (wedstrijden) wordt mogelijk geschrapt als onderdeel. Daarvoor is het ISIA WM beter geschikt.

5. Hoofdthema (‘s) 2019
Het is niet duidelijk of er een hoofdthema komt. De Amerkikanen hebben voorgesteld om een ‘visie-achtige’slogan te gebruiken (create a lifelong adventure through education is hun PSIA slogan). Ook een closing statement over bijvoorbeeld de zorgen over climate change is (door Philip) geopperd. Daarover wordt nog nagedacht door het bestuur.

6. Overig
Opening en afsluitende ceremonie wordt minder formeel (minder lange praatjes waar vrijwel niemand op zit te wachten).
Het maken van video’s tijdens workhops of kleine lezingen wordt aangemoedigd, zodat er veel know how beschikbaar is na afloop van het congres via de website.

Kandidaatstellingen voor Interski 2023
Tot 1 december 2017 kunnen landen zich aanmelden als kandidaat voor het organiseren van Interski 2023. Tot op heden hebben zich kandidaat gesteld:
- Kitzbühel (Oostenrijk)
- Levi (Finland)

Meer informatie: http://www.interski.org/en/

Verslag IVSS vergadering 9 juni 2017 te Pamporovo

IVSS is de internationale vereniging voor sneeuwsport op scholen en universiteiten.
Professor Pete Allison (UK) gaf een korte presentatie over een onderzoek naar de positieve effecten van een skiweek van een schoolklas op de verhoudingen tussen leerlingen en tussen leerlingen en leraren.
Het bestuur gaat verder onderzoek doen naar de mogelijkheden om geheel of gedeeltelijk (kostendeling) op te gaan in eeen organisatie als Interski.
Namens Nederland volgt Philip Frank Luiten op in het bestuur van IVSS.

Meer informatie: http://www.ivss.info