ALV 2016

Algemene Leden Vergadering 2016 Snowpros.NL:

De jaarlijkse ledenvergadering en het Summer Event komen er weer aan.

Deze zomer worden er twee ledenvergaderingen gehouden.

Belangrijkste punten (naast de financiële verantwoording) zijn: aanpassing statuten en verkiezing nieuw bestuur.

Waar, wanneer ?
- de eerste op dinsdagavond 23 augustus bij Restaurant Oud Leusden  (Vlooswijkseweg 1, 3832 RG te Leusden) aanvang 19.30 uur,
– de tweede op zondag 28 augustus na afloop van het Summer Event bij de Wolfskamer te Huizen. Aanvang 16.00 uur.

Zondag 28 augustus is dus een belangrijke dag voor onze vereniging, want de vereniging heeft een nieuw bestuur en nieuwe ideeën en visie nodig.
Wij rekenen dan ook op uw aanwezigheid.

Zie verder de convocatie, die behalve via deze nieuwsbrief ook per post aan de leden wordt verzonden.

 

Klik hier voor agenda van de ALV.